NL | EN

Real Estate Data EXchange


Doelstelling en ambitie

Het standaardiseren en faciliteren van de elektronische informatie-uitwisseling in de (Nederlandse) vastgoedmarkt.

De doelstelling van de stichting is concreet vertaald in:

  1. het faciliteren van deze elektronische gegevensuitwisseling. Dit door het beheren en exploiteren van het REDEX platform;
  2. het verder uitbouwen van het REDEX platform zodat meer verschillende partijen (bijvoorbeeld taxateurs, ROZ/IPD) in de Vastgoed branche gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Ook het eventueel diversifiëren van de verschillende berichten valt hieronder;
  3. het promoten van de elektronische gegevensuitwisseling, door het actief uitdragen van het REDEX gedachtegoed en het werven van nieuwe deelnemers;

De ambitie van de stichting is om REDEX te ontwikkelen als het uitwisselingplatform voor de vastgoedmarkt.

Inloggen

Contact

Adres:
Postbus 56912
1040 AX Amsterdam

T: +31 20 202 2461
M: +31 653 984429

E: info@redex.nl
W: www.redex.nl