NL | EN

Real Estate Data EXchange


Wijzigingsverzoek

Klanten / gebruikers van het REDEX platform met bijbehorende OSCRE data definities kunnen een verzoek tot aanpassing van platform of datadefinitie indienen. Dit verzoek wordt beoordeeld / onderzocht door het bestuur van de stichting (evt. met gebruik van externe knowhow). Na onderzoek neemt het stichtingsbestuur een besluit, wordt de aanvrager geinformeerd en zal (bij positief besluit) een vervolg traject worden opgestart, welke wordt gemonitoord door stichting REDEX.

 

Inloggen

Contact

Adres:
Postbus 56912
1040 AX Amsterdam

T: +31 20 202 2461
M: +31 653 984429

E: info@redex.nl
W: www.redex.nl