NL | EN

Real Estate Data EXchange


Informatie niveau

OSCRE hanteert als een van de uitganspunten bij het vaststellen van een datastandaard, dat de gegevens genormaliseerd worden vastgesteld (genormaliseerd: zo hoog mogelijk detailering). Dit leidt tot een gegevens boom en bijbehorende attributen (velden) welke, aangevuld met een goede beschrijving, ondubbelzinnig / eensluidend kunnen worden ingezet.

OSCRE is gebaseerd op XML - technologie met daarin eveneens aandacht voor veldtype (bijv. numeric, datum) en codetabellen.

 

Inloggen

Contact

Adres:
Postbus 56912
1040 AX Amsterdam

T: +31 20 202 2461
M: +31 653 984429

E: info@redex.nl
W: www.redex.nl